470 SuperSpars rangautas
Dėl informacijos ir kainos pasiūlymo kreiptis jurga@sailing.lt