470 Selden rangautas
Dėl informacijos ir kainos pasiūlymo rašyti jurga@sailing.lt