60 Vairalazdės, spinakergiko dalys
Rumpeliai, vairalazdės, dalys, spinakergiko antgaliai ir kt.